Kurser

Førstehjælp - fornyet d. 21-1-2014, alm. + 0-8 årige.

Læreplaner

Teambuilding for selvstyrende grupper

Kommunikation i teams

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

Kost og hygiejne

Indkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud

Samspil og relationer i pædagogisk dagtilbud

Børns motorik, sansning og bevægelse