Sygdom

Jeg håber ikke at jeg bliver syg, vil i blive kontaktet enten på sms, opringning om aftenen eller tidligt om morgenen.

Syge børn må ikke komme i dagplejen.  🤒

 

Fordele ved privat fremfor kommunal dagpleje er, at der er mindre sygdom, da der ikke kommer gæstebørn ind og ud af hjemmet, og derved kommer der ikke fremmede bakterier ind, som børnene bliver syge af.